16 Şubat 2011 Çarşamba

Sadaka Malı eksiltmez!

Allah yolunda hizmet edenler insanlardan birşey istemezler. " Bizim ücretimiz Allah'a aittir." derler. Buna istiğna mesleği denir. Bu yolun önderleri peygamberlerdir ki onlar insanları Allah yoluna çağırmışlar, Allah'a kul olmaya, itaat etmeye çağırmışlar, bu yolda insanlardan gelen her türlü eza, cefa ve sıkıntılara da katlanmışlardır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim 'in bir çok yerinde peygamberlere atfen " bizim ücretimiz Allah'a aittir" ayet-i kerimesi ile ifade edilmiştir. Cenab-ı Hak'ta Yasin suresinde " sizden bir ücret istemeyenlere tabi olun" ayet-i kerimesi ile yaptıkları hizmetin karşılığında insanlardan bir şey istemeyenlerin doğru yolda olduklarını haber vermiştir.
Elbette peygamberler öyle oldukları gibi onların varisleri oalnlar ve bu günde dine hizmet edenler aynı şekilde hareket etmek zorundadırlar. İnsanlar hak yola, doğru yola,Allah'a itaat yoluna çağıranalar bu hizmetlerine karşılık onlardan hiç bir şey istemeyecekleri gibiherhangi bir karşılıkta bekleyemezler. İşte biz bu gün bu hizmeti hakkıyla yapıp yapmayanları bu şekilde ayırabiliriz. Hizmetine karşılık bir şey istiyor mu, istemiyor mu?
Ancak bir gerçekte var ki bazen hizmetlerin yürütülebilmesi için maddi katkılarada ihtiyaç olabiliyor. Bu da elbette istemek sureti ile karşılanabiliyor. Bu durumda ne yapılacak, doğru ve yanlış hareket nasıl ayırt edilecek ?
Her meselemizde örneğimiz peygamberimiz s.a.v. olduğu gibi bu meselede de elbette örneğimiz yine O olacaktır.
Peygamberimiz s.a.v. her hangi bir cihad veya mescit yapma gibi bir durum olduğunda ve müslümanların yardımına ihtiyaç hasılunda durumu onlara izah eder ve müslümanların yardım etmelrini, katkıda bulunmalarunu isterdi. Böylece herkes elinden gelen yardımı sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek yapardı.
Demek metod bu. Hizmetlerde yardıma ihtiyaç hasıl olduğu zaman durum müslümanlara anlatılır ve katkıları istenir. Bu aynı zamanda bir fırsat ve bir rahmet ve çok kârlı bir ahiret ticareti olur. Bu yüzden ahiretini düşünenler için böyle yardım fırsatları kaçırılmayacak fırsatlardır. hatta dört gözle beklenen zamanlar olmalıdır.
şahsım olarak başkalara el açmamayı ve istememeyi meslek edinmiş bir kişiyim. Hergün " Yarabbi! beni kimseye muhtaç etme diye dua ederim. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz ortamda bu güzel imanî hakikatlerin derslerinin yapıldığı, ihtiyacı olanların bu güzel hakikatlerin dersini alabileceği bir araya gelebilecek bir yer alma ihtiyacı hasıl oldu. İçinde devamlı ilim meclislerinin toplanıp ilimle, zikirle meşgul olacakları böyle bir yeri satın aldık. Ancak sınırlı bir kaç kişinin bu gideri karşılaması mümkün olmadığından bu durumu okuyucularıma duyurmayı bir görev bildim. Olurki sizlerden bazıları çıkıp bu hayırlı hizmete katkıda bulunurak hem bu dairenin alınmasına katkıda bulınur hem de bu sadaka-i cariye olduğu için ahiretlerine büyük sevap göndermiş olurlar. Bu arada bu yerde yapılan ibadetlerden,  zikirlerden bu yer ayakta kaldığı sürece sevap kazanırlar ve kendileri ölüp ahirete gitseler bile onlara sevap gitmeye devam eder. Böylece çok kârlı bir iş yapmış olduklarını görürler.
"adaka malı hiç eksiltmez"diyen peygamberimiz s.a.v.'in hadisi şerifini hatırlatarak yardımda bulunmanızı teklif ediyorum. Yardım etmek isteyenler doğrudan 5211506 no'lu posta çeki hesabına yardımlarını yatırabilirler. Dileyenler ise üst köşedeki telefonumdan benimle direk temasa geçebilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder